Lốc 6 pin tiểu AA con ó PINACO 1.5V

giá : Liên hệ 

.