Dây rút màu trắng, siêu chắc, 100 sợi

Giá : Liên hệ 

.